آلفاباکسمصوب فرهنگستان خوب؟بد؟زشت؟


به نام خدا

بررسی بیش از ۳۰۰ عنوان کتاب درسی مدارس نشان می‌دهد که بیش از ۱۰هزار واژه غیرفارسی در آنها به کار رفته است.در مطلب به روند ورود مصوب فرهنگستان به کتاب های درسی،اموزش و پرورش و تاثیر انها در زبان و ادبیات فارسی می پردازیم.

 


منبع این نوشته : منبع
مصوب فرهنگستان