آلفاباکسچرااااااااا فرزندان شهدا باید در دانشگاه های عالی سهمیه داشته باشند؟

این روزها قضیه سهمیه فرزند شهدا در دانشگاه های خوب ابران از جمله تهران،امیر کبیر، شریف و .... برای ما دانش اموزان به مسله مهمی تبدیل شده است که چرا فرزندان شهدا باید در این دانشگاه ها سهمیه داشته باشند، در صورتی که شاید ضریب هوشی پایین تر نسبت به ما داشته  و یا تلاش کمتری از ما برای ورود به این دانشگاه ها می کنند؟ البته من هم در ابتدا مانند بقیه دوستانم همچین فکری داشتم البته قبل ازخواندن این مطلب بود اما زمانی که فهمیدم شرایط انها چگونه است حتی حاضر به این شدم که از این اقدام همراهی کنم،  توصیه میکنم شما هم این مطلب را بخوانید:


منبع این نوشته : منبع
دانشگاه ,شهدا ,سهمیه ,سهمیه داشته ,شهدا باید ,فرزندان شهدا